Även i Dalarna har vi nu en hel del vildsvin på markerna och här har vi ett av bevisen. Efter ett fint jobb av gråhundarna Nippa och Lewa lyckas jag skjuta detta monster på ståndskall på hela 205 kg levande vikt.